top of page
Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI)
di JKR WP Putrajaya

Tarikh : 19hb Februari 2019 (Selasa)

Pada 11 hingga 19 Febuari 2019 telah berlansung Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI) oleh Jabatan Audit Negara Malaysia. Tujuan Pengauditan ini dijalankan adalah untuk meningkatkan lagi tahap pengurusan kewangan berdasarkan penilaian terhadap 8 aspek utama iaitu Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan  Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan Perbelanjaan, Pengurusan Aset dan Stor,Pengurusan Kenderaan Kerajaan dan Pengurusan Akaun Amanah/ Kewangan Amanah & Deposit.

 

Pengauditan ketuai oleh Pn. Wan Halizam serta Juruaudit Cik Paulin, En. Suffian Hady dan En. Khairil Jazmi. Pihak Pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih diatas kerjasama seluruh warga kerja yang terlibat dalam memastikan pengauditan AI dilaksanakan dengan Lancar. Semoga kita memperolehi 5 Star.

Berita Disediakan Oleh:

Nafiza Binti Samsudin

Jurutera Awam Kanan J48

Bahagian Pengurusan Korporat

JKR WP Putrajaya

bottom of page