top of page
Pengenalan Kepada Syarat-Syarat Kontrak Pengurusan Fasiliti & Penyenggaraan (COC-PWD FMM 2016)

Tarikh : 18hb Nov 2020 (Rabu)

Taklimat Pengenalan Kepada Syarat-Syarat Kontrak Pengurusan Fasiliti & Penyenggaraan (COC-PWD FMM 2016) telah diadakan pada 18 November 2020 (Rabu) dan disampaikan oleh Sr. Zawiyah@Zalina Bt. Mat Zain, Juruukur Bahan Penguasa Kanan JKR WP Putrajaya  bertempat di Bilik Persidangan Ziyad Ibn Abih, aras 8, JKR WP Putrajaya melibatkan seramai 14 kakitangan baru JKR WP Putrajaya.


Antara kandungan taklimat ini menyentuh berkenaan pengenalan kontrak FMM meliputi skop perkhidmatan dan hala tuju serta kandungan kontrak COC FMM 2016. Semoga taklimat ini dapat memeberikan kefahaman menyeluruh kepada peserta dalam pengurusan kontrak pengurusan fasiliti dan penyenggaraan terutamanya terhadap kontrak FMM yang berlansung di Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Berita Disediakan Oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR WP Putrajaya

bottom of page