top of page
ISO 9001: 2015 – Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti

Tarikh : 28hb Januari 2022 (Jumaat)

 

Audit pensijilan semula ISO 9001:2015 telah diadakan oleh pegawai auditor SIRIM QAS International Sdn.Bhd telah diadakan selama 3 hari bermula 26hb sehingga 28hb Januari 2022.

 

Audit ini bertujuan bagi menilai pematuhan yang berterusan sistem pengurusan organisasi dan projek terhadap keperluan-keperluan standard. Ia juga untuk menentukan samada operasi sistem pengurusan mampu menyumbang kepada pencapaian objektif organisasi dan juga output sistem pengurusan. Pendekatan Risk Based Thinking, PDCA dan 'process approach' diterapkan dalam pensijilan ISO 9001:2015.

 

Hasil daripada audit yang dijalankan pihak SIRIM amat berpuashati dengan penilaian yang dibuat terhadap prestasi dasar, objektif pengurusan dan pengurusan risiko yang melibatkan audit dalaman, pengurusan projek, perundingan perkhidmatan teknikal dan pentadbiran sumber manusia.

Pembaharuan pensijilan ISO 9001: 2015 telah disyorkan oleh pihak SIRIM bagi tahun berikutnya.

 

Berita disediakan oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page