top of page
Penyelenggaraan Kuarters Kerajaan Persekutuan
Kategori Kuarters Kerajaan Persekutuan di Putrajaya

Sebanyak 22,133 unit kuarters kerajaan telah dibina di Putrajaya dalam Fasa 1, 2 dan 3 yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM 5.92 Billion. Pembangunan ini terdiri daripada 99 unit rumah jenis banglo, 1,168 unit rumah jenis berkembar, 3,486 unit rumah jenis teres dan 17,380 unit rumah jenis pangsapuri.

Kuarters Jenis Banglo

Kuarters Jenis Rumah Berkembar

Kuarters Jenis Teres

Kuarters Jenis Pangsapuri

kategori kuarters
Bilangan Unit Kuarters Yang Diselenggara oleh JKR WP Putrajaya

Sebanyak 4,750 buah rumah yang terdiri dari 97 unit rumah banglo, 1,168 unit rumah berkembar dan  3,485 unit rumah teres.

bilangan unit kuarters
Peranan JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya berperanan untuk menyelia kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kuarters bagi memastikan aset sentiasa menepati piawaian dan fungsi yang telah ditetapkan. Kontraktor berkelayakan dilantik untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kuarters. JKR sentiasa memastikan kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor secara sistematik dan strategik bagi mengembalikan keadaan fizikal dan perkhidmatan aset kepada keadaan asal.

Peta Lokasi Kuarters Dibawah Penyelenggaraaan JKR WP Putrajaya

peranan jkrwpp
Skop Penyelenggaraan Kuarters Kerajaan Persekutuan di Putrajaya
Saluran Rasmi Aduan Kerosakan

SISTEM ADUAN KUARTERS (SAKU)

https://saku.jkrwpp.gov.my/jkrsaku/

aduanjkrwppj@jkr.gov.my

aduanjkrwppj@gmail.com

03-8885 6964

03-8885 6965

skop penyelenggaraan
saluran rasmi aduan
Rangkaian Kerjasama

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya bekerjasama erat dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta serta kontraktor bagi memastikan kerja penyelenggaraan di bangunan kuarters dilaksanakan dengan sempurna.

rangkaian kerjasama
bottom of page