Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Raya Malaysia
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia akan dikemaskini pada setiap sukuan tahun.
piagam pelanggan 1_2019.jpg