Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Raya Malaysia
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia akan dikemaskini pada setiap sukuan tahun.
Poster Piagam Pelanggan Tahun 2021.jpg