Iklan Tender / Sebut harga

04 JUL 2022

Q76_2022.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/76/2022

KERJA-KERJA NAIKTARAF LAMPU DIMMABLE KEPADA JENIS LED SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN UTAMA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN, LOT 4G4, PRESINT 4, PUTRAJAYA

 

GRED G2, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 & E11

BERALAMAT WP PUTRAJAYA, WP KUALA LUMPUR DAN NEGERI SELANGOR SAHAJA

TARIKH PERMOHONAN: 05 JUL 2022 HINGGA 12 JUL 2022
TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 20 JULAI 2022 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

21 JUN 2022

Q73_2022.png

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/73/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SIARAYA PUBLIC ADDRESS (P.A) DI JABATAN AKAUNTAN  NEGARA MALAYSIA (JANM), LOT 2G1 (BLOK 2G1A), KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

 

GRED G2, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E01

BERALAMAT WP PUTRAJAYA, DAERAH SEPANG DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

TARIKH PERMOHONAN: 22 JUN 2022 HINGGA 24 JUN 2022
TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 06 JULAI 2022 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif