Iklan Tender / Sebut Harga

17 JUN 2021

IKLAN Q109.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/109/2021

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DI BAHAGIAN KEWANGAN AKAUN DAN PEMBANGUNAN, ARAS 8, 9 DAN 11, BLOK A, BAHAGIAN ANALISA KEWANGAN, ARAS 9, BLOK B DAN BAHAGIAN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, ARAS 16, BLOK C DI IBU PEJABAT SPRM (LOT 7G1), PRESINT 7, PUTRAJAYA

GRED G3, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B28

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH HULU LANGAT DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 18 JUN 2021 HINGGA 22 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 30 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

17 JUN 2021

IKLAN Q22.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/22/2021

KERJA-KERJA MEMBAIKI KECACATAN DI BAWAH SKOP KEJURUTERAAN AWAM TERMASUK KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS D, PUTRAJAYA

GRED G2, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B08 DAN B24

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH HULU LANGAT DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 18 JUN 2021 HINGGA 22 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 7 JULAI 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

16 JUN 2021

IKLAN Q88.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/88/2021

SEBUT HARGA SEMULA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN BATERI UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA, LOT 4G9, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

GRED G2 ATAU G3, KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E04 DAN E10

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH HULU LANGAT DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 17 JUN 2021 HINGGA 21 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 1 JULAI 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

16 JUN 2021

NOTIS Q107.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/107/2021

KERJA-KERJA PENYIAPAN BAKI KERJA KONTRAKTOR TERDAHULU (PEMBAIKAN DAN UBAHSUAI KAFETERIA) DIBANGUNAN JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA, LOT 2G4, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

GRED G1, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH HULU LANGAT DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 17 JUN 2021 HINGGA 21 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 1 JULAI 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

15 JUN 2021

Q17_RALAT ke2.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/17/2021

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI ARAS 30 SEHINGGA ARAS 32 DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB), LOT 4G8, PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

GRED G1 ATAU G2, KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E02 DAN E04

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAERAH PETALING DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 27 MEI 2021 HINGGA 31 MEI 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA

 

RALAT

TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA DILANJUTKAN DARIPADA 17 JUN 2021 KEPADA 2 JULAI 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

15 JUN2021

RALAT_Q79.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/79/2021

KERJA-KERJA MENAIKTARAF ‘COLD WATER SYSTEM’ SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN  DI BANGUNAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) LOT 2G1, PRESINT 2, PUTRAJAYA

GRED G2, KATEGORI ME PENGKHUSUSAN M22

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAERAH PETALING DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 27 MEI 2021 HINGGA 31 MEI 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA

 

RALAT
TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA DILANJUTKAN DARIPADA 18 JUN 2021 KEPADA 2 JULAI 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

14 JUN 2021

IKLAN Q105.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/105/2021

KERJA-KERJA PENYIAPAN BAKI KERJA KONTRAKTOR TERDAHULU BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPISAN KALIS AIR (WATERPROOFING) DI BANGUNAN LOT 2G4, PRESINT 2, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

GRED G2, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04, B07, B08, B14 DAN KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH HULU LANGAT DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 15 JUN 2021 HINGGA 17 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 30 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

14 JUN 2021

IKLAN Q86.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/86/2021

KERJA-KERJA PENYIAPAN BAGI KERJA KONTRAKTOR TERDAHULU SKOP SIVIL DI BANGUNAN JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (LOT 2G5), PRESINT 2, PUTRAJAYA

GRED G2, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04, B24 DAN KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN CE32

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 16 JUN 2021 HINGGA 18 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 29 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

14 JUN 2021

IKLAN Q85.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/85/2021

KERJA-KERJA PENYIAPAN BAGI KERJA KONTRAKTOR TERDAHULU SKOP MEKANIKAL DI BANGUNAN JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (LOT 2G5), PRESINT 2, PUTRAJAYA

GRED G1, KATEGORI ME PENGKHUSUSAN M01, M02, M03 DAN M20

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING DAN DAERAH SEPANG SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 16 JUN 2021 HINGGA 18 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 29 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

10 JUN 2021

IKLAN Q104.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/104/2021

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM AUDIO VISUAL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ARAS 3 DAN ARAS 6, BLOK C5, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI, KOMPLEKS C, PUTRAJAYA

GRED G2, KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E01, E04 DAN E11

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 14 JUN 2021 HINGGA 16 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 28 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

4 JUN 2021

IKLAN SH Q103.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/103/2021

KERJA-KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN OPERASI KEJURUTERAAN AWAM, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN LANSKAP BAGI 643 UNIT KUARTERS JENIS BERKEMBAR DAN TERES, KUARTERS KERAJAAN PERSEKUTUAN DI PRESINT 11 JALAN P11/1, JALAN P11B, JALAN PRESINT 11H DAN JALAN PRESINT 11K , PRESINT 11, PUTRAJAYA.

GRED G3, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B24 ATAU KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE32

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 9 JUN 2021 HINGGA 11 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 22 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

4 JUN 2021

IKLAN Q94.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/94/2021

KERJA-KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN OPERASI KEJURUTERAAN AWAM, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN LANSKAP BAGI 438 UNIT KUARTERS JENIS BERKEMBAR DAN TERES, KUARTERS KERAJAAN PERSEKUTUAN DI PRESINT 8 PUTRAJAYA

GRED G3, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B24 ATAU KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE32

BERALAMAT DI WP PUTRAJAYA, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAERAH PETALING DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE: 9 JUN 2021 HINGGA 11 JUN 2021 JAM 12.00 TENGAH HARI

BAGI TUJUAN PERMOHONAN DOKUMEN SEBUT HARGA ONLINE

SILA SEDIAKAN SALINAN (FORMAT PDF ATAU JPEG SAHAJA) UNTUK DI MUAT NAIK:

1 - PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB

2 - SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

3 - SIJIL KONTRAKTOR KERJA TARAF BUMIPUTRA


TARIKH TUTUP SERAH DOKUMEN SEBUT HARGA: 22 JUN 2021 SEBELUM 12.00 TENGAH HARI

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN