Iklan Tender / Sebut harga

01 DISEMBER 2022

Q107_2022.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/107/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN 6 BUAH RUMAH KOSONG NO. 42A JALAN P11/1, NO. 51 JALAN P11A1/3, NO. 6 JALAN P11A1/4, NO. 1 JALAN P11A1/8, NO. 1 JALAN P11H/4, NO. 17 JALAN P11K/2, PRESINT 11, KUARTERS KERAJAAN PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA

 

GRED G2, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B24, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21

BERALAMAT WP PUTRAJAYA, NEGERI SELANGOR, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

Semakan Kelayakan: Tarikh Mula/Masa Mula         Semakan Kelayakan: Tarikh Tamat/Masa Tamat
06/12/2022/ 12:00 AM                                 07/12/2022 / 11:45 PM

Tarikh Mula Edar Borang                                      Tarikh Akhir Edar Borang
08/12/2022                                                   
14/12/2022

Tarikh Tutup
15/12/2022
                                                   LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif

01 DISEMBER 2022

Q106_2022.jpg

Sebut Harga : JKR/WPP/Q/106/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN 6 BUAH RUMAH KOSONG NO. 5 JALAN P8 E2/3, NO. 37 JALAN P11C/1, NO. 38 JALAN P11C/4, NO. 30 JALAN P11C/9, NO. 3 JALAN P11C/15, NO. 52 JALAN P11K/2, DI PRESINT 8 DAN PRESINT 11, KUARTERS KERAJAAN PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA

 

GRED G2, KATEGORI B PENGKHUSUSAN B24, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21

BERALAMAT WP PUTRAJAYA, NEGERI SELANGOR, DAERAH PETALING, DAERAH SEPANG, DAN DAERAH HULU LANGAT SAHAJA

Semakan Kelayakan: Tarikh Mula/Masa Mula         Semakan Kelayakan: Tarikh Tamat/Masa Tamat
05/12/2022/ 12:00 AM                                 06/12/2022 / 11:45 PM

Tarikh Mula Edar Borang                                      Tarikh Akhir Edar Borang
07/12/2022                                                   
13/12/2022

Tarikh Tutup
14/12/2022
                                                   LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

baru.gif