Chief Information Officer (CIO)
KETUA BAHAGIAN
PENGURUSAN KORPORAT
Ir. Zamri Bin Mohd Nor
Jurutera Awam Penguasa Kanan Gred J54