top of page
Sesi Penyerahan Projek Kerja-kerja Pengubahsuaian Pejabat Operasi Wilayah Jabatan Perangkaan, Wilayah Persekutuan Putrajaya Di Aras 2, Blok D5, Kompleks D

Tarikh : 14hb Julai 2020 (Selasa)

Majlis yang telah disempurnakan oleh Puan Hanifah binti Abdullah, Jurutera Elektrik Penguasa Kanan, JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya pada 14hb Julai 2020.

JKR Putrajaya telah melantik Kontraktor Mutiara Kath Services bagi menyempurnakan kerja-kerja pengubahsuaian. Tarikh Masuk tapak pada 8 November 2019 dan tarikh siap pada 21 Jun 2020.

Skop kerja yang terlibat adalah menyediakab bilik mesyuarat, menyediakan bilik pegawai, menyediakan bilik fail, mencuci karpet, kerja- kerja elektrik dan mekanikal yang berkaitan.

Tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakannya.

Berita Disediakan Oleh:

Bahagian Pengurusan Projek (BPP)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page