top of page
Lawatan Teknikal Projek Perlaksanaan Energy Performance Contract (EPC) Di Politeknik Merlimau, Melaka

Tarikh : 22hb Januari 2019 (Selasa)

Pihak JKR WP Putrajaya telah mengadakan lawatan teknikal untuk projek perlaksanaan penjimatan tenaga melalui konsep prestasi tenaga (Energy Performance Contract - EPC) di Politeknik Merlimau, Melaka. Lawatan ini melibatkan 13 kakitangan JKR WP Putrajaya yang terdiri daripada para pegawai dan semua ketua-ketua bahagian senggara.

 

Politeknik Merlimau, melaka merupakan pilot projek pertama bagi perlaksaan kontrak EPC yang bermula sejak 2012 serta telah menerima beberapa anugerah  pencapaian antaranya 1st Star Asean Energy 2013, KeTTHA Industrial Award 2013, Asean Energy Awards 2014(Energy Management - Small and Medium Building Category) dan Anugerah Hijau Melaka 2015. 

 

Tujuan utama lawatan teknikal ini adalah bagi meninjau serta pendedahan kepada para pegawai JKR WP Putrajaya berkaitan mekanisme dan langkah-langkah perlaksanaan EPC yang telak dibuat di polikteknik tersebut terutamanya melibatkan audit tenaga, penyediaan kontrak, verifikasi penjimatan dan kaedah bayaran.

 

Berita Disediakan Oleh

Bahagian Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR WP Putrajaya

bottom of page