top of page
Mesyuarat Pengumpulan Data Bagi
Pewujudan Pusat Maklumat Kontrak di JKR WP Putrajaya

Tarikh : 18hb Februari 2019 (Isnin)

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi) telah mengadakan mesyuarat pengumpulan data bagi pewujudan pusat maklumat kontrak di JKR WP Putrajaya bilangan 2/2019 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama (BMU), Aras 3 JKR WP Putrajaya.


Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit UPSi, Ir. Ibtisham Bin L Saleh serta melibatkan kakitangan UPSi dan wakil wakil daripada semua bahagian JKR WP Putrajaya. Objektif utama mesyuarat ini bagi membincangkan dan verifikasi data yang telah dikumpul serta perancangan dan penyususan olahan data mengikut table yang telah di klasfikasikan. Fokus utama untuk peringkat permulaan adalah untuk melengkapkan semua data semasa berkaitan dengan pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan (FM) daripada Bahagian Selenggara Zon 1, Bahagian Selenggara Zon 2 dan Bahagian Selenggara Zon 3.

Berita Disediakan Oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR WP Putrajaya

bottom of page