top of page
Pengarah Baharu JKR WP Putrajaya

Tarikh : 7hb Februari 2023 (Selasa)

 

Seluruh warga kerja JKR WP Putrajaya merakamkan sekalung tahniah kepada YBrs. Ir. Asha'ari Bin Hj. Hasan di atas kenaikan pangkat ke Memangku Jurutera Elektrik Gred Utama C berkuat kuasa Mulai 7 Februari 2023 dan ditempatkan sebagai Pengarah di JKR WP Putrajaya.

 

Didoakan semoga beliau sentiasa cemerlang menerajui JKR WP Putrajaya dalam meneruskan visi dan misi Jabatan.

 

Berita disediakan oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page