top of page
Majlis Penyampaian Sijil Pencapaian KPI Tahun 2021

Tarikh : 30hb Mac 2022 (Rabu)

 

Majlis penyampaian sijil ini telah disempurnakan oleh YBhg. Datuk KPKR pada 30 Mac 2022 (Rabu) bertempat di Lobi Aras 2, Blok G Menara Kerja Raya, Kuala Lumpur.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah satu sistem keterangkuman pengukuran yang mudah, inklusif dan efektif dalam membantu Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) menjelaskan dan mengawal serta memantau tahap kemajuan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi organisasi. Prinsipnya, adaptasi KPI dalam pengukuran prestasi PPTPA memfokuskan kepada hala tuju, bidang fokus dan pelan tindakan yang komprehensif.

 

Tahniah dan Syabas kepada seluruh warga JKR WP Putrajaya kerana telah berjaya mencapai KPI 100% untuk Tahun 2021. Semoga usaha yang lebih gigih dapat diteruskan pada tahun akan datang.

Berita disediakan oleh:

Bahagian Pengurusan Korporat & Strategik (BPKS)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page