Perutusan Pengarah

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

 

Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan izin-Nya dapatlah kita melangkah ke tahun baru 2021. Saya juga ingin merakamkan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 kepada semua warga JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya (WPP), dan semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk diri kita semua berbanding tahun-tahun terdahulu.

 

Tahniah dan syabas kepada warga JKR WPP di atas kejayaan-kejayaan yang telah dirangkul dan kecapi sepanjang tahun 2020 terutamanya usaha JKR WPP dalam mencapai prestasi perbelanjaan yang cemerlang pada tahun 2020. Pencapaian cemerlang ini merupakan suatu manifestasi komitmen dan iltizam seluruh warga JKR WPP. Saya berharap momentum kecemerlangan 2020 dapat dipertingkatkan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang.

 

Menjelang tahun 2021, pelbagai cabaran baharu sedang menanti, dan kita perlu bersedia untuk menempuhi serta mengatasi cabaran-cabaran tersebut terutamanya selepas berakhirnya pandemik Covid-19, dalam memastikan JKR WPP mampu menjadi peneraju dalam pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan bangunan milik Kerajaan Persekutuan merangkumi Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan dan Kuarters (landed)/ Residensi.

Pn Pengarah Berdiri.png

Bagi melonjakkan industri pembinaan negara, JKR telah memperkenalkan Pelan Strategik JKR 2021-2025, yang disifatkan sebagai pendekatan terbaik dalam menjimatkan perbelanjaan kerajaan dan mengoptimumkan penggunaannya. Hala tuju strategik JKR 2021 – 2025 yang telah dilancarkan adalah berasaskan kepada lima (5) tema strategik iaitu:

 

    i.        Tema 1 : Kecemerlangan Pengurusan Aset Menyeluruh

   ii.        Tema 2 : Pengalaman Ko-Kreatif Bersama Pelanggan

  iii.        Tema 3 : Pusat Kecemerlangan Teknikal

  iv.        Tema 4 : Memacu Kelestarian

   v.        Tema 5 : Organisasi Inovatif

 

Pelan strategik yang dibangunkan ini merupakan ‘game changers’ bagi memberansangkan pembangunan negara di masa hadapan dengan menjadikan JKR sebagai pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan di dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan perkhidmatan kejuruteraan melalui modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

Sebagai agensi ulung yang menerajui pengurusan aset Kerajaan di Putrajaya, pelan strategik bagi Tema 1: Kecemerlangan Pengurusan Aset Menyeluruh dan Tema 2: Pengalaman Ko-Kreatif Bersama Pelanggan dilihat mampu memanjangkan jangka hayat aset, meningkatkan imej Kerajaan serta membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara seiring dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030).

 

Justeru itu, sebagai agensi Kerajaan yang menyumbang kepada Kecemerlangan Pengurusan Aset Menyeluruh, JKR WPP akan bertanggungjawab dengan amanah yang dimandatkan untuk melaksanakan agenda memperkasakan pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan setanding negara maju lain melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Sehubungan itu, marilah kita menetapkan resolusi yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri kita sendiri malahan turut mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Semoga resolusi tersebut akan turut memberi kesan positif kepada Jabatan dan seterusnya membantu negara bagi mencapai status negara maju dan sejahtera menjelang tahun 2030.

 

Akhir kata, saya menyeru seluruh warga JKR WPP supaya terus mendukung matlamat Jabatan serta terus bekerja dengan ikhlas, amanah, berintegriti dan professional. Insya-Allah apa yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 ini akan dapat meningkatkan kecemerlangan JKR WPP. Semoga iltizam dan kesungguhan ini dapat kita sentiasa bawa bersama agar mampu menyokong Kerajaan dalam memajukan Negara. 

 

Sekian, Wabilahitaufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ir. ANITA BINTI MOHAMED SHAFIE

PENGARAH JABATAN KERJA RAYA WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA