top of page

Audit Dalaman SPB - SPKKP JKR (OHSAS)

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 2019

29 APRIL 2019

9:00pagi

COUNTDOWN :

Peringatan :

Mohon semua kakitangan JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya mengambil tanggungjawab untuk mengemaskini persekitaran tempat/ruang kerja supaya menepati Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA 1994), antaranya :

a)   Kabel / wayar elektrik diikat kemas, tidak     

      menghalang laluan serta

      tidak berselerak di bawah meja;
b)   Laluan kecemasan tidak terhalang;
c)   Pintu kecemasan tidak terhalang;
d)   Bilik-bilik fail, bilik stor tersusun dan kemas serta

      kabinet fail tidak menghalang

      alat pencegah kebakaran;
e)   Pantri, peti ais - tersusun, tidak mengandungi

      makanan tamat tempoh dll.

 

Kerjasama semua kakitangan terutama Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKR Putrajaya bagi menjayakan program ini sangatlah dihargai.

bottom of page