top of page
Seminar Pengurusan Keselamatan dan Pendaftaran Pepasangan Elektrik

Tarikh : 19 April 2018

Seminar Pengurusan Keselamatan dan Pendaftaran Pepasangan Elektrik telah diadakan dengan jayanya pada 19hb April 2018 bertempat di Dewan Seri Lestari, Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah. Seminar ini adalah julung-julung kali diadakan oleh JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya yang melibatkan kerjasama tiga pihak di antara JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya, Suruhanjaya Tenaga dan Kontraktor Penyenggaraan, Pertabina Technical Services Sdn. Bhd. Seminar ini melibatkan 150 orang peserta yang terdiri Kementerian/Jabatan, Kontraktor Penyenggaraan dan JKR Putrajaya.

 

Seminar ini diadakan untuk memberi pendedahan mengenai pengurusan keselamatan elektrik serta kepentingan pendaftaran pemasangan Elektrik & orang kompeten bagi semua bangunan Kerajaan di Putrajaya. Langkah ini diambil bagi mengatasi masalah terdapatnya banyak kes-kes penipuan dan pemalsuan sijil yang melibatkan bangunan Kerajaan di Putrajaya kebelakangan ini.

 

Skop seminar meliputi 3 segmen iaitu pengenalan kepada Suruhanjaya Tenaga, Audit Pengurusan Keselamatan Elektrik dan Aktiviti Penguatkuasaan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990. Suruhanjaya Tenaga (ST) merupakan badan yang bertanggungjawab mengawal selia sektor tenaga, khususnya industri pembekalan elektrik dan gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Audit Pengurusan Keselamatan elektrik yang akan dilaksana bagi untuk memastikan keselamatan pemasangan elektrik di bangunan Kerajaan.

 

Semoga penganjuran seminar ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada semua peserta mengenai kepentingan Audit Pengurusan Keselamatan dan pendaftaran pepasangan elektrik dan orang kompeten bagi semua bangunan Kerajaan di Putrajaya.

Berita disediakan oleh:

Bahagian Senggara Zon 3 & Kejuruteraan Elektrik

JKR WP Putrajaya

bottom of page