top of page
Taklimat Magnetic Particle Inspection(MPI)

Tarikh : 27 Februari 2018

Magnetic Particle Inspection(MPI) adalah Non-Destructive Testing (NDT) adalah bertujuan mengenal pasti permukaan dan keliling permukaan dalam bahan besi sekiranya berlaku keretakan. Proses ini menempatkan sebuah medan magnet ke bahagian dengan secara langsung atau tidak langsung.  

 

Pada 27 Februari 2018, magnetic particle inspection (MPI) telah dibuat dan pihak BPP turut menghadiri untuk melihat bagaimana cara pemeriksaan ini dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap I-Beam yang telah dibuat kimpalan (welding) bagi memastikan kualiti kimpalan yang dilakukan dalam keadaan baik. Sekiranya terdapat keretakan atau undercut, pihak berkenaan perlu membuat pembaikan semula. Laporan pengujian magnetic particle inspection(MPI) akan dibuat selepas pengujian telah selesai.

 

 

Berita disediakan oleh:


Bahagian Pengurusan Projek
JKR WP Putrajaya

bottom of page