top of page
Taklimat Produk : Energy Saving Air Moving Equipments

Tarikh : 25hb Mac 2022 (Jumaat)

 

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi), BPKS mengadakan taklimat Produk dengan kerjasama Eco Breeze Technologies (M) Sdn. Bhd. yang telah berlangsung pada 25 Mac 2022, bertempat di Bilik Taklimat Aras 3 Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seramai 40 kakitangan JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya termasuk kakitangan kontraktor pengurusan fasiliti menghadiri taklimat ini.

Tujuan utama taklimat ini adalah untuk berkongsi ilmu berkaitan teknologi kipas terkini, informasi teknikal dan kaedah yang terbaik dalam pemasangan serta penyelenggaraan kipas. Antara produk yang diperkenalkan AC Ceiling Fan, DC Ceiling Fan, Air Circulator with ionizer dan HVLS Fan dimana produk ini telah mendapat kelulusan JKR Material List (JMAL) dan pengiktirafan Suruhanjaya Tenaga sebagi produk jimat tenaga.

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya sangat menghargai usaha baik pihak syarikat Eco Breeze Technologies (M) Sdn. Bhd. kerana sudi memberi taklimat yang bermanfaat kepada para peserta yang hadir.

Berita disediakan oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page