top of page
Taklimat Produk Penyenggaraan Lif

Tarikh : 11hb Mac 2022 (Jumaat)

 

Bahagian Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi) JKR WP Putrajaya telah mengadakan Taklimat Produk dengan kerjasama Syarikat DN Elevator (M) Sdn Bhd yang berlangsung di Bilik Taklimat Aras 3 Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Objektif taklimat ini adalah untuk memberi penerangan dan memperkenalkan teknologi serta produk-produk lif terkini melibatkan modernization, new installation, and maintenance elevator.

Selain itu, bagi memastikan kakitangan JKR WP Putrajaya memperolehi maklumat tambahan, pihak Syarikat DN Elevator (M) Sdn Bhd juga turut membekalkan risalah bahan produk serta beberapa tips dalam penyelenggaraan lif.​ JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya sangat menghargai usaha baik pihak Syarikat DN Elevator (M) Sdn Bhd kerana sudi memberi taklimat yang bermanfaat ke[ada kakitangan JKR WP Putrajaya.
 

Berita disediakan oleh:

Unit Pengurusan Strategik & Intervensi (UPSi)

JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

bottom of page