top of page
Visual Inspection & Defect Mapping

Tarikh : 16 Januari 2018

Pada 16 Januari 2018, Bahagian Pengurusan Projek, BPP telah membuat pemeriksaan secara visual dan mengenal pasti defect (defect mapping) yang berlaku di Klinik Presint 9, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pemeriksaan ini bertujuan membantu pihak pelanggan dalam menangani isu kebocoran dan masalah teknikal yang dihadapi serta memberi khidmat nasihat teknikal yang diperlukan. Sesi lawatan pemeriksaan dan penilaian kerosakan telah dihadiri seramai 6 kakitangan JKR W.P Putrajaya terdiri daripada 5 kakitangan sivil dan 1 orang kakitangan mekanikal

- Berita disediakan oleh : Bahagian Pengurusan Projek

bottom of page